Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

15/01/2016
Ngày 15/01/2016, Văn phòng Tổng Công ty tổ chức buổi họp triển khai Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của:
-  Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
-  Đ/c Vũ Đức Dũng – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty.
-  Cùng các đồng chí Giám đốc, phó giám đốc các phòng ban chức năng và Nhà máy trực thuộc Tổng Công ty.

Danh sách các cá nhân quyết định cán bộ quản lý ngày 15/01/2016:
1/ Ông Nguyễn Phi Dũng – Thư ký Tổng Giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.
2/ Ông Trần Quý Tuấn – Chuyên viên phòng Kỹ thuật – Chất lượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.
3/ Bà Trương Tường Vi – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

 
Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao Quyết định
và hoa cho các đ/c được bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý
(Ảnh: Trương Việt Tân)
 
V.T