Ưu tiên sản phẩm nội trong mua sắm công

02/03/2017
Tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm với Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) vào ngày 28-2, ông Chu Tiến Dũng, Tổng giám đốc CNS cho biết, năm 2016 doanh thu của CNS là 7.763,16 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 327,09 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ thuốc lá chiếm đến hơn 84%/tổng doanh thu. Đây lại là sản phẩm không được khuyến khích sản xuất và tiêu thụ trên thị trường.
 

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
 
Các công ty con, công ty liên kết của CNS sản xuất các loại mặt hàng cao su, nhựa, điện - điện tử, cơ khí tuy cũng đạt lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra nhưng gặp không ít khó khăn, nhất là bị động về nguồn nguyên liệu sản xuất do phải phụ thuộc vào nhập khẩu và những biến động thất thường trên thị trường thế giới thời gian qua. Riêng hoạt động đầu tư sản xuất chip điện tử, CNS đang nghiên cứu theo hướng mở rộng liên kết với những doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, công nghệ và thị phần tiêu thụ để giảm rủi ro.
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm khẳng định, mặt hàng chủ lực đem lại doanh thu lớn cho đơn vị thì vẫn duy trì phát triển. Tuy nhiên, CNS cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết, đẩy nhanh liên kết để phát triển mạnh mảng đầu tư lĩnh vực điện - điện tử và công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ.
 
UBND TP sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát hoạt động mua sắm công theo hướng ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa mà CNS đã sản xuất và phân phối thành công trên thị trường. Trước mắt, sẽ thực hiện rà soát mua sắm trang thiết bị tại 49 công trình xây dựng hệ thống đê bao, bờ kè trên địa bàn thành phố.
 
Đồng chí Lê Thanh Liêm yêu cầu CNS phấn đấu đạt doanh thu năm 2017 tăng 18,5% so với năm 2016, thay cho mức 8,5% mà đơn vị đề ra.
 
 
Nguồn: SGGPO