• Nhà máy CNS Thạnh Phát
 • Công ty Cổ phần Chế tạo máy SINCO
 • Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị
 • Công ty Cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G SADO
 • Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
 • Công ty TNHH CNS Amura Precision
 • Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
 • Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
 • Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
 • Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ công nghiệp Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần TIE
 • Công ty Cổ phần Công nghệ định vị Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Sahabak
 • Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành