• Nhà máy CNS Thạnh Phát
  • Công ty Cổ phần Chế tạo máy SINCO
  • Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị
  • Công ty Cổ phần Chỉ sợi cao su V.R.G SADO
  • Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
  • Công ty TNHH CNS Amura Precision
  • Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
  • Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
  • Công ty Cổ phần Sahabak
  • Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương
  • Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành