Liên hệ

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

SAIGON INDUSTRY CORPORATION


58 - 60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (84-28) 38 255 999  -  Fax: (84-28) 38 263 666 - 38 255 858
Email:
cns@cns.com.vn
Website: www.cns.com.vn - www.sgi.com.vn

Ý kiến