Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty

13/01/2016
Được sự chỉ đạo và đồng ý của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng, Ban Tổng Giám đốc cùng Công đoàn Tổng Công ty, ngày 12 tháng 01 năm 2016, Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đến tham dự Đại hội có ông Nguyễn Hoành Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; ông Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; ông Đỗ Văn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; ông Nguyễn Minh Tấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty; cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, các đ/c Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các giám đốc chức năng và 98 đại biểu đại diện cho 179 đoàn viên công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.

Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ lâm thời (2014 – 2015), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2016 – 2020) và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ lâm thời (2014 – 2015), trong đó nêu lên những thiếu sót và đưa ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới 2016 – 2020, nhằm xây dựng phương hướng hoạt động thiết thực và sâu sát hơn nữa đối với cán bộ nhân viên Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty.
 
                                                                       
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty nhiệm kỳ I
(Ảnh: Trương Việt Tân)

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, Đại Hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp Hành Công đoàn nhiệm kỳ I (2016 – 2020) gồm 9 đ/c:
1/ Đ/c Đặng Thị Hoàng Anh – Phó Phòng Tài chính – Kế toán
2/ Đ/c Nguyễn Lê Trúc Hà – Giám đốc Phòng Pháp chế
3/ Đ/c Đặng Lê Hùng – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh
4/ Đ/c Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc phòng Bảo hộ lao động – Môi trường
5/ Đ/c Nguyễn Văn Tân – Chuyên viên Phòng Nghiên cứu – Phát triển
6/ Đ/c Trương Việt Tân – Chuyên viên Văn phòng
7/ Đ/c Đinh Minh Thanh – Tổ phó Tổ bảo vệ
8/ Đ/c Lê Đài Trang – Chuyên viên Phòng Đầu tư – Xây dựng cơ bản
9/ Đ/c Nguyễn Thị Bảo Vân – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Chất lượng
                                                                           
Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng Công ty chụp hình lưu niệm cùng
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty nhiệm kỳ I

 (Ảnh: Nguyễn Minh Thái)
Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ lâm thời (2014 – 2015), Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty nhiệm kỳ I quyết tâm đổi mới về nội dung và hình thức, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
V.T