Mời thẩm định giá

24/12/2021
Kính gửi: Cơ quan, đơn vị có chức năng Thẩm định giá tài sản.
 
Hiện nay, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên có nhu cầu thẩm định giá một số tài sản, hàng hóa, vật tư thuộc danh mục chờ thanh lý để lấy đó làm giá cơ sở cho việc tổ chức đấu giá thanh lý theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Tổng Công ty chúng tôi trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm, có chức năng thẩm định giá tài sản, hàng hóa, vật tư thanh lý gửi biểu phí thẩm định giá kèm hồ sơ năng lực về Văn phòng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, số 58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 13 quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh trước 10 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Anh Thái Thiện Thuận - Chuyên viên Văn phòng Tổng Công ty. Điện thoại: 0937 882 448, Email: thuantt@cns.com.vn.

Yêu cầu hồ sơ chào giá gồm các tài liệu sau:

  1. Giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố đủ điều kiện thẩm định giá;
  2. Biểu phí thẩm định giá.
 
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.