Phát triển Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thành đơn vị mạnh, có tốc độ tăng trưởng nhanh và tính cạnh tranh cao

28/08/2020
Sáng 28/8, Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã đến dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để cơ cấu ngành sản xuất kinh doanh chuyển dịch đúng hướng, gắn với từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng dần tỷ trọng 4 nhóm ngành công nghiệp theo 7 chương trình đột phá của TP. Doanh thu và lợi nhuận toàn Tổng Công ty đều có sự tăng trưởng (tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân 5%/năm, thu nhập tăng bình quân 7%/năm). Tổng lợi nhuận toàn Tổng Công ty giai đoạn 2015-2020 là 1.677,8 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.677,72 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2015-2019, Tổng Công ty có 27 nhãn hiệu mới đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có 13 nhãn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, 11 nhãn đang chờ thẩm định nội dung. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng tích cực hợp tác với các Viện, trường Đại học, các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án công nghệ cao; đồng thời phối hợp tổ chức và chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, chủ động tiếp cận với thị trường mới, có tiềm năng, qua đó thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu thành công, nhất là các sản phẩm công nghệ cao, có hàm lượng chất xám lớn.

Ở các dự án trọng điểm, Tổng Công ty tập trung quản lý và phát triển các công viên phần mềm, phát triển các dự án công nghệ cao, xây dựng và củng cố các quan hệ đối tác, xây dựng Hệ sinh thái công nghiệp chip thông qua các dự án công nghệ cao qua đó nâng cao vai trò chủ đạo của Tổng Công ty trong hợp tác và quy tụ các đơn vị để thực hiện các dự án của TP. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng chú trọng thực hiện công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị hiện đại, về năng lực cạnh tranh để chủ động tham gia quá trình hội nhập, hợp tác khu vực và toàn cầu.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo từ công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 190/200 đảng viên (tỷ lệ 95% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra).

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sản xuất hiện đại

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm biểu dương những thành tích Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời cũng chỉ ra một số những mặt còn hạn chế, thiếu sót của đơn vị như chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, tính bền vững của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc chưa đồng đều; một số doanh nghiệp chưa phát huy được hết năng lực cạnh tranh; công tác xây dựng Đảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng chưa được phát huy mạnh mẽ…

 
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cần có các giải pháp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% trở lên; lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm trên 5%...

“Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ Tổng Công ty và phải đảm bảo các hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Cạnh đó, triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp, thực hiện đổi mới công nghệ và ứng dụng mạnh mẽ những công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường; tiêu hao ít vật tư, tiết kiệm năng lượng, tỷ lệ hàm lượng chất xám kết tinh trong sản phẩm ngày càng cao. Tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng, trung tâm an toàn thông tin để góp phần tham gia thực hiện Đề án Xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh”- đồng chí Lê Thanh Liêm lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Đảng bộ CNS cần tiếp tục thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Tổng Công ty thành đơn vị mạnh bền vững có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao. Thực hiện việc tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước đúng quy định, thực hiện việc cổ phần hoá Tổng Công ty theo Quyết định của Chính phủ và UBND TP. Quan tâm công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kế thừa, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ. Cấp ủy từ cơ sở cần chỉ đạo tốt việc phát hiện bồi dưỡng nhân tố mới, điển hình, tiêu biểu trên các mặt công tác. Có kế hoạch đào tạo, thu hút người tài giỏi trong các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhất là công nghệ cao. Luôn đảm bảo lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh theo đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Trên cơ sở định hướng và đề ra các nhiệm vụ chủ yếu cùng những yếu tố thuận lợi và khó khăn thách thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tin tưởng Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ phát huy tốt kết quả đạt được trong nghiệm kỳ qua và phát triển bền vững theo xu hướng chung của TP, tham gia tích cực vào sự phát triển của TP với vai trò là một trong những đơn vị chủ lực trong phát triển kinh tế TP.
 
Hương Thảo
(thanhuytphcm.vn)