Thông báo về việc tìm nhà cung cấp nhớt động cơ, lọc nhớt máy phát điện cummins tại Tòa nhà Văn Phòng Tổng Công Ty

31/08/2022
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ máy phát điện cummins
 tại TP.Hồ Chí Minh
 
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên xin thông báo đến các đơn vị cung cấp dịch vụ máy phát điện cummins.
Hiện nay Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn có nhu cầu thay thế bộ lọc nhớt và nhớt động cơ máy phát điện cummins  tại 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM, cụ thể như sau:
STT Nội dung công việc ĐVT Số lượng Ghi chú
1 Lọc nhớt LF777
(Fleetguard)
Cái Đơn vị cung cấp thực hiện thay thế và xử lý lọc nhớt và nhớt động theo quy định về chất thải ra môi trường.
2 Lọc nhớt LF670
(Fleetguard)
Cái
3 Nhớt động cơ 15W-40
(valvoline)

(18 lít)
 
Các đơn vị quan tâm thực hiện, vui lòng gửi bảng báo giá (có đóng dấu) về Tổng Công Ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên; địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.  Người nhận:Anh Văn – Văn phòng, số điện thoại: 0902649339, email: vanta@cns.com.vn trước ngày     06/9/2022.
Trân trọng thông báo./.
FIle đính kèm - tải về