So sánh sản lượng cao su Việt Nam với Ấn Độ năm 2011

05/03/2014
Do gặp phải một số vấn đề làm đình trệ sản xuất, năm nay Ấn Độ có thể sẽ mất vị trí nhà sản xuất cao su thứ 4 trên thế giới. Trong khi đó, Việt Nam hiện đang tăng trưởng nhanh với diện tích cao su ngày càng tăng trong những năm gần đây sẽ thay thế Ấn Độ ở vị trí thứ 4 này. Hiện Việt Nam đang là nhà sản xuất cao su đứng thứ 5 trên thế giới với tổng diện tích gieo trồng tăng tích lũy từ năm 2003 đến năm 2010 là 378.700 ha.
 
Với sự tăng trưởng như vậy, các chuyên gia phân tích thị trường và ông Vinod Simon, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Cao su toàn Ấn cho biết: “Việt Nam sẽ thay thế vị trí của Ấn Độ trong sản xuất cao su. Chúng tôi hy vọng điều này xảy ra vào năm 2012”.
 
Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, tổng tăng trưởng diện tích gieo trồng tích lũy của Ấn Độ là 230.200 ha nhưng thực tế tổng sản lượng cao su của Ấn Độ lại không tăng nhiều trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 năm vừa qua.
 
Trong năm 2006, sản lượng cao su Ấn Độ đạt 853.000 tấn. Năm 2008 đạt 881.000 tấn và giảm trong những năm tiếp theo. Năm 2010, sản lượng đạt 851.000 tấn.
 
Ngược lại, sản lượng cao su của Việt Nam tăng ổn định từ 555.000 tấn năm 2006 lên 660.000 tấn năm 2008 và năm 2010 đạt 755.000 tấn.
 
Năm 2011, sản lượng dự kiến của Ấn Độ sẽ đạt 902.000 tấn và Việt Nam là 780.000 tấn.
 
Theo nhận định của một quan chức tại Ủy ban cao su Ấn Độ, Việt Nam vẫn cần thêm một vài năm nữa để trở thành một trong những nhà sản xuất cao su hàng đầu thế giới.
 
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ
Theo website Bộ Công Thương