Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Tổ chức Hội nghị Biểu dương tập thể, cá nhân...

29/06/2015

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Tổ chức Hội nghị Biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Gương "Người tốt việc tốt" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2015.

Tổng kết 04 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị , sáng 27 – 5, tại Hội trường Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; gương "Người tốt việc tốt" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2015.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Tổ chức Hội nghị Biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Gương "Người tốt việc tốt" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2015.

ua 4 năm thực  hiện chỉ thị số 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, Đoàn thể với nhiều việc làm và hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo CNLĐ tham gia. Kết quả:  Từ năm 2011 đến nay, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và chuyên môn đã tổ chức được 431 cuộc tuyên truyền, có 2.739 lượt Công nhân Lao động tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 chuyên đề về tư tưởng  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 4 năm qua đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong “Học và làm theo Bác”  trong lĩnh vực quản lý, phong trào lao động sáng tạo …  có 559 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp sáng kiến trong quản lý được công nhận, với giá trị làm lợi 46 tỉ đồng và tiết kiệm 68 tỉ đồng. Có 29 sáng kiến tiêu biểu đã được Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam cấp bằng và huy hiệu lao động sáng tạo, được tặng 03 giải thưởng Tôn Đức Thắng, 02 giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và 02 đề tài đạt giải ba, khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Thành phố. Có 04 tập thể và 08 cá nhân được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương, có 2.948 Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 271 Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố và 02 Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; Có 4.249 lượt nữ CNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được cơ sở khen thưởng, 193 nữ CNLĐ được biểu dương cấp Tổng Công ty.

Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 20/3/2015 về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề trong năm 2015 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đoàn Tổng Công ty và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc nghiên cứu các tác phẩm của Bác, tổ chức cho các bạn đoàn viên đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày lễ lớn, tổ chức về nguồn nhân kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp…

Trong Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị do Thành Đoàn tổ chức. Đoàn Tổng Công ty và đ/c Trương Anh Văn – Đoàn viên Đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty đã nhận được bằng khen Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015; các cơ sở Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, Đoàn Công ty CP Cao su Bến Thành, Chi đoàn Công ty CP CNTM Hữu Nghị và các đ/c Nguyễn Tấn Tài – Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, đ/c Nguyễn Vũ Nhân – Đoàn Công ty CP Cao su Bến Thành và đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung – Chi đoàn Công ty CP CNTM Hữu Nghị đã nhận được giấy khen do Ban Chấp hành Thành Đoàn trao tặng đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

Hội nghị đã biểu dương, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Công nhân lao động tiếp tục tổ chức tốt các mô hình, việc làm theo Bác góp phần đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực ngay tại đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Chính - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty khẳng định: việc thực hiện chỉ thị số 03-CT/TWcủa Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Công nhân lao động – đồng chí khẳng định.