Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

10/10/2022
Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tiếp nhận và điều động Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Ngọc Thông, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

                                                                                         

                                         Đồng chí Huỳnh Ngọc Thông (bìa trái) nhận hoa chúc mừng