Giới thiệu

Giới thiệu chung

 

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (CNS) vốn điều lệ: 2.608.462 triệu đồng; với 17 đơn vị thành viên, 5 nhà máy, hơn 5.000 công nhân viên chức, hoạt động sản xuất kinh doanh trên các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố, bao gồm:

  1. Ngành SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ: Trồng, chế biến và sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

  2. Ngành HÓA CHẤT - CAO SU, NHỰA: Sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm cao su, nhựa và hóa chất kỹ thuật cao khác phục vụ cho công nghiệp và dân dụng.

  3. Ngành CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁY: Sản xuất và kinh doanh khuôn mẫu chính xác; sản phẩm kim loại đúc sẵn; thiết bị điện; máy móc, thiết bị ngành công - nông - lâm nghiệp và dân dụng.

  4. Ngành ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, ứng dụng và kinh doanh các sản phẩm điện tử, phần mềm, máy móc thiết bị và phụ tùng công nghệ thông tin; Giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin cho Thành phố thông minh, an toàn thông tin, sản phẩm công nghệ cao; Kinh doanh hạ tầng và dịch vụ phục vụ công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

  5. Ngành nghề LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH: Cung cấp hạ tầng khu công nghệ cao.