Trao quyết định Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

10/10/2022
Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UBND-TC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trần Phi Long, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.Đồng chí Trần Phi Long (bìa phải) nhận hoa chúc mừng từ Đại diện Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV