Hội thảo tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và Hội thi Văn hóa DN

07/01/2013
Ngày 05 & 06/01/2013, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức hội trại báo cáo kết quả thực hiện phương pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu(MFCA_Material Flow Cost Accounting) tại Madagui cho toàn bộ các đơn vị thành viên để học hỏi kinh nghiệm. Tại hội trại, Nhà máy Bến Thành Craven A, báo cáo phương pháp thực hiện tiết kiệm để giảm chi phí nguyên vật liệu trong thời gia vừa qua, tại đây nhà máy Thuốc lá Khánh Hội và Nhà máy Cơ khí CNS cũng đã đăng ký việc thực hiện phương pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cho năm 2013. Qua hội thảo này các đơn vị thành viên của Tổng công ty cũng đã học hỏi được kinh nghiệm tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trong sản xuất.


Thảo luận phương pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu


 
Lãnh đạo Tổng Công ty chúc mừng các nhà máy tham gia thực hiện phương pháp tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu
 
Cũng tại đây, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tổ chức Hội thi văn hóa doanh nghiệp, qua hội thi các thành viên tham gia đã nhận thức được văn hóa doanh nghiệp và các đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp cũng như các giá trị cốt lõi của Tổng Công ty.
 

Các đội tham gia hội thi văn hóa doanh nghiệp


Lãnh đạo trao giải cho các đội