Chương trình hành động

21/01/2013
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Chấp hành Thành Đoàn đã xây dựng chương trình hành động với nội dung chi tiết (xem trong file).
 
Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty